Medarbejdere

Et godt sted at bo - og arbejde

I personalestaben har vi et stort engagement og interesserer os for den daglige kontakt med mennesker. Vi er glade for at gå på arbejde og sætter pris på et godt grin i hverdagen. Vi fejrer og anerkender alle, når vi opnår små, som store succer.

Vi tager ansvar og værner om beboerne, stedets øvrige brugere og vores arbejdsplads med tryghed som nøgleord. Vi arbejder tværfagligt og tilrettelægger plejen, så det er mennesket snarere end institutionens behov, der tilgodeses.

Fokus på fagligheden

Vores medarbejdere er specialiserede på hver deres område inden for pleje, service og administration. Her er både sygehjælpere, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejerske, økonomaer, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, pedel og kontorudannede.

Glade medarbejdere er gode medarbejdere

Trygge og tilfredse medarbejdere, der er klædt på til opgaven, betyder glade og omsorgsfulde medarbejdere. Vi har fokus på efter-og videreuddannelse og giver plads til indflydelse på eget arbejde.

Personalegoder

Blandt personalegoderne findes massagestol, pausepolitik, Fitness.dk tilbud, powernapping, personaleforening - ikke mindst - påskønnelse. Vi værner om hinanden og hjælper hinanden.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø højt. Vi forventer af hinanden, at vi er aktive i forhold til arbejdsmiljøet og samarbejdsudvalget, for at sikre størst mulig medindflydelse.